Zarząd

Prezes Zarządu
Akademii de Virion - Fundacji
Adwokat Jolanta Turczynowicz - Kieryłło

Wiceprezes Zarządu
Akademii de Virion - Fundacji
prof.dr hab. Mariola Lemonnier

Wiceprezes Zarządu
Akademii de Virion - Fundacji
Jerzy Sulimierski sędzia NSA w stanie spoczynku