PROJEKTY AKADEMII

– w ramach projektu „Społeczeństwa Obywatelskiego” –
edukacja obywatelska dzieci

Celem projektu jest przekazanie dzieciom w przystępny sposób wartości na jakich opiera się współczesny polski system prawny, pokazanie wspólnych europejskich korzeni prawa na podstawie łacińskich sentencji, które stanowią podstawę wszystkich europejskich systemów prawnych, przyswojenie przez dzieci podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego, uświadomienie znaczenia i roli Konstytucji, wyjaśnienie podstawowych pojęć używanych w Konstytucji, rozbudzenie ducha obywatelskiego, zainicjowanie rozmów na tematy aksjologiczne.

Projekt zakłada edukację obywatelską dzieci w wieku szkolnym od 7 do 9 lat, w tym również edukację dzieci niewidomych.

 

                                

   


Pełną wersją Projektu dysponuje Zarząd Akademii

Wolność słowa nie jest i nie może być pułapką, w jaką dajemy wprowadzać się przez ludzi, którzy jej nie szanują i nie rozumieją. Ludzi, którzy niszczą a czasem wręcz zabijają słowami i powołują się na wolność wypowiedzi. Aż chce się zawołać Non possumus! Takie zachowania nie mogą być chronione prawem. Nie może żądać ochrony prawnej ten kto sam prawo narusza – Beneficium legis non debet esse captiosum.

 adw. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło- Prezes Akademii Prawa De Virion

Szanuję. Nie hejtuję

To europejska kampania społeczna inspirowana prawdziwą historią osoby bezbronnej wobec mowy nienawiści.
Osoba ta pozostając w bezpiecznym cieniu anonimowości wspiera aktywnie kampanię. Po to by w przyszłości pomóc tym, którzy mogą doświadczyć tego zjawiska.

Naszą kampanię poparło wiele osób, których rola, autorytet, zasługi w życiu publicznym, społecznym, sportowym pozwalają wierzyć, że ich postawa oraz deklaracja będzie przykładem dla innych. Kampanię wspierają m.in. Agnieszka Więdłocha, Ewa Kasprzyk, Maria Seweryn, Renata Kaczoruk, Zygmunt Chajzer, Krzysztof Hołowczyc, Jan Kliment, Paweł Królikowski, Bartosz Kurek, Rafał Maserak, Michał Szpak, Tomasz Kammel.

Z uwagi na globalny charakter zagrożenia mową nienawiści kampania filmowa będzie prowadzona w kilku krajach europejskich. Kampania „Szanuję. Nie hejtuję” będzie połączona z debatami na temat zjawiska hejtu z ekspertami z różnych części Europy.
 

Zapraszamy na: 

YouTube
Facebook

Znajdziecie tam Państwo informacje, wydarzenia i oficjalne spoty kampanii „Szanuję. Nie hejtuję”.

Autorem Kampanii jest adwokat Jolanta Turczynowicz Kieryłło
Producentem kampanii jest Akademia de Virion – Fundacja
Scenariusz i Reżyseria : Paweł Turczynowicz
Montaż: Flashback Production
Muzyka: Tomasz Wiracki
Koordynatorzy projektu: adw.Aleksandra Stefaniuk, apl.adw.Karolina Jagielska – Miłek, Michał Pisarek, apl.adw.Patryk Wrycza

Obywatel Polski i Europy

Projekt Obywatel Polski i Europy to kampania edukacyjna Akademii podkreślająca takie wartości jak wspólnota międzynarodowa, prawa człowieka i obywatela oraz dialog. Projekt jest prowadzony wraz z absolwentami prawa oraz aplikantami i zakłada dyskusje oraz debaty z młodzieżą szkół średnich przede wszystkim na temat takich wartości jak praworządne państwo, demokracja, wymiar sprawiedliwości. Otwarte rozmowy na temat wolności słowa, wolności sumienia, wolności ekspresji mają na celu uświadomienie jak ważna jest harmonia pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością.


W poszukiwaniu granic prawa, odkrywaniu znaczenia etyki, kultury w jego tworzeniu oraz przestrzeganiu młodzież przekonuje się jak ważna jest osobista postawa, jak ważne jest czynne branie udziału w życiu publicznym.
Spotkaniom z młodzieżą towarzyszy wystawa ,, Wolność i Odpowiedzialność ” poświęcona adw. Tadeuszowi de Virion, którego życie i aktywność publiczna stanowi przyczynek do dyskusji.


Moderując rozmowy adw. Jolanta Turczynowicz Kieryłło na spotkaniach z młodzieżą podkreśla znaczenie wspólnoty krajów europejskich dla budowania i umacniania praworządności oraz wspólne dziedzictwo prawne. Zaś prof.Mariola Lemonnier akcentuje, że europejskie korzenie prawa mają swój początek już w Starożytnym Rzymie. Młodzież przekonuje się , że zasady prawa sprzed tysięcy lat obowiązują i łączą niemal wszystkie kraje Europy stanowiąc realny fundament demokracji.

W poczuciu współodpowiedzialności środowiska prawniczego za rozwój kultury, Akademia prowadzi projekt „Mecenasi Sztuki – Patrons of Art”. Celem projektu jest przybliżenie bogactwa kulturowego różnych krajów oraz kształtowanie szeroko rozumianej tolerancji zgodnej z duchem nauk humanistycznych leżących u podstaw nauk prawnych. Misją projektu jest pokazanie różnorodności, a także wielokulturowości jako wartości europejskich, poprzez wspieranie utalentowanych artystów z różnych dziedzin sztuki.

Na styku kultur. Inspiracje krajem Kwitnącej wiśni”.

Celem projektu była promocja kultury japońskiej oraz podkreślenie iż pomimo różnic kulturowych Japonii jest bliska sercom wielu Polaków. Na wydarzenie złożyło się uhonorowanie Andrzeja Wajdy – jako propagatora kultury i sztuki japońskiej.
„W Japonii spotkałem ludzi bliskich memu sercu. […] Mają te wszystkie cechy, które chciałem przez całe moje życie rozwijać i pielęgnować w sobie: powagę, poczucie odpowiedzialności i honoru oraz potrzebę tradycji”(Andrzej Wajda, 2000).

Podróż do Japonii jest tylko zamienieniem miejsca. Nie odczuwa się ruchu w czasie. Wszystko, z małymi (i dlatego dla nas niedostrzegalne) różnicami jest podobne. Pałace, świątynie, domy… ogrody (Ogrody są sztuką najbardziej japońską, bo z ich natury wynika trwanie… trwanie kamieni, trwanie wody – i wodospadów. Nic nie trzeba ulepszać, nie zmieniać.

Ogrodu nie można projektować, trzeba go założyć… trzeba o nim stale myśleć (Andrzej Wajda, 1987). Małżonkowie Wajda włożyli niezwykle cenny wkład w budowę i propagowanie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie, znane wielu osobom jako Muzeum Manggha.

Wieczór japoński uświetniła oryginalna wystawa obrazów -witraży przedstawiających Samurajów Katarzyny Velinov pt. „Sen o Japonii”, pokaz Akademii Aikido IQ oraz mistrzów Polski karate zsynchronizowany z muzyką klasyczną w aranżacji Jerzego Kuszakiewicza i wiele innych aktywności promujących kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni.

Patronat nad wydarzeniem objęła Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz- Waltz oraz Ambasada Japonii w Polsce.


„Przenikanie kultur. Niezwykła historia kamienicy przy Próżnej w Warszawie. Wieczór przy szabasowych świecach”

Projekt „Przenikanie kultur. Niezwykła historia domu przy ul. Próżnej. Wieczór przy szabasowych świecach” wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach projektu „Mecenasi Sztuki- Patrons of Art”.

W programie projektu znalazła się między innymi świetna multiprojekcja „Korczak Dzieci Niczyje „. Premiera kampanii społecznej „Janusz Korczak- dzieci współcześnie niczyje” odbyła się w poniedziałek na peronie Dworca Centralnego w Warszawie. Patronką kampanii została Jolanta Kwaśniewska.
„Cierpienie dzieci jest niestety ponadczasowym problemem” – powiedziała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Karolina Fender-Noińska, reżyserka i realizatorka artystycznej strony projektu „Janusz Korczak – dzieci współcześnie niczyje”, która wraz z prezes Akademii de Virion adw.Jolantą Turczynowicz – Kieryłło zorganizowały wydarzenie kulturalne w sali Leona Schillera Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie na Alejach Ujazdowskich.

Projekt był realizowany w ramach ustanowionego przez Sejm Roku Janusza Korczaka. „Po niezwykle przejmującej projekcji, w której udział brali również członkowie Akademii goście zostali zaproszeni na wystawę prac Kacpra Borowczyka. Inspiracją prac malarskich były zdjęcia rodzin żydowskich wywieszone na fasadzie budynku przy ul. Próżnej 14. Kamienica ta nosiła w sobie tajemnicę pięknej przyjaźni Polsko żydowskiej, którą podzieliła się z adw. Jolantą Turczynowicz Kieryłło jedna ze spadkobierczyń dawnych właścicieli nieruchomości. Niezwykła historia najbardziej znanej kamienicy na Placu Grzybowskim, przy ul. Próżnej, kameralny koncert oparty na motywach muzyki żydowskiej, taniec pokoju rozpoczęty przez przedstawiciela Gminy Żydowskiej w Polsce Piotra Ryfkę Zandberga, aukcja na cele charytatywne pomogły zrozumieć, że granic getta nie wyznaczały nigdy mury z betonu tylko mury w naszych sercach. Tego wieczoru na pewno zostały zburzone.

Założeniem zorganizowanego wieczoru było również przypomnienie o historii polskich miasta, w których wiele kultur żyło obok siebie , a dzięki temu zjawisku Polska miała swój niepowtarzalny urok, którego wspomnienia zamknięte są m.in. na ul. Próżnej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Muzeum Historii Polskich Żydów Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.


„Pomiędzy prawem a kulturą. Nieznane wartości Bliskiego Wschodu”

Projekt „Mecenasi sztuki – Patrons od Art ,, Pomiędzy prawem a kulturą. Nieznane wartości Bliskiego Wschodu miał na celu upowszechnienie prawnych i kulturowych tradycji krajów o tożsamości arabskiej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent m.st. Warszawy – Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz; Ambasada Algierii w Polsce oraz Ambasada Tunezji w Polsce.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno przedstawiciele placówek dyplomatycznych m.in. I Radca Prawny Ambasady Algierii – Pan Cherif Khali; II Sekretarz Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Jej Ekscelencja Sawsan Al Alawi; były ambasador RP w Iraku – p. Adam Sęk; studenci z Arabii Saudyjskiej, a także przedstawiciele środowisk prawniczych oraz świata nauki i biznesu.

Prezes Zarządu Akademii, adw. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło wraz z Wiceprezes Akademii – prof. Mariolą Lemonnier, witając wszystkich zebranych zwróciły uwagę, że wybór tematu podyktowany został niepokojami społecznymi, których częstym odzwierciedleniem jest agresja i lęk przed kulturami, które łączy islam. Zarząd Akademii zabrał głos w dyskusji dotyczącej szeroko rozumianej tolerancji, dając wyraźny znak, że wśród środowisk prawniczych nie ma i nie będzie przyzwolenia na nieuzasadnioną i podyktowaną stereotypami niechęć wobec społeczności wywodzących się z tradycji arabskiej.

Wydarzenie otworzyła grupa „Assaya”, która poprzez swój niezwykły taniec przeniosła wszystkich gości do świata kultury arabskiej. Efekt spotęgowała prezentacja muzyki i obrazów prezentujących dziedzictwo tego nadzwyczaj bogatego kulturowo regionu świata.

W kolejnej części adw. J. Turczynowicz-Kieryłło przybliżyła postać p. Faizy Maghni – algierskiej malarki łączącej wpływy arabskie z europejskimi, której twórczość i życie w wielu cywilizacjach stało się motywem przewodnim wieczoru. Artystka ta jak sama to określiła w jednym z wywiadów, jest eklektyczną mieszanką cywilizacji europejskiej, arabskiej, perskiej oraz andaluzyjskiej, przez co jej dzieła są piękną mozaiką różnych dziedzictw i kultur.

Zaproszenie goście mogli także zapoznać się z poezją arabską, która przez wielu znawców tematu uważana jest za jedną z najpiękniejszych na świecie. Twórczość wybitnych poetów arabskich przybliżyła p. Arin Joanna Al Azab.

Istotnym punktem wieczoru był wykład prof. Marzeny Toumi pt. „Księga życia – Księga prawa”, w którym Prelegentka zwróciła uwagę, że Koran jest nie tylko księgą religijną, ale także księgą zawierająca całą ideologię życia, zarówno poszczególnych jednostek, jak i całych społeczności. Bazując na wersetach Koranu oraz sunn, prof. M. Toumi ukazała nieznane wartości prawne, jakie zawarte zostały w świętej Księdze islamu.

Po wykładzie, na scenie pojawiła się p. Anna Kostrzewska w recitalu przygotowanym specjalnie na tą okazję. Akompaniował jej p. Kamil Kucharczyk.

Znaczenie tańca w kulturze arabskiej zaprezentowała p. dr Agata Łuka, która nie poprzestając wyłącznie na suchym przekazie informacji, przygotowała pokaz tańca w wersji American Tribal Style.

Następnie, nawiązując do bogatej ornamentyki obrazów p. Faizy Maghni, która w swoich dziełach inspirowała się twórczością i życiem Yves Saint Laurent, miał miejsce pokaz mody przygotowany przez p Marzenę Efir, który odzwierciedlał kolory i bogactwo świata Orientu.

Na zakończenie ponownie wystąpiła grupa „Assaya”, która w tańcu połączyła wpływy arabskie z temperamentem słowiańskim.

Zarząd Fundacji : adw. J. Turczynowicz-Kieryłło wraz z prof. M. Lemonnier zwróciły uwagę, na potrzebę organizowania tego typu wydarzeń. Wieczór był symbolem otwarcia na inne kultury, wiarę, w duchu demokratycznej zasady- równości wszystkich ludzi wobec prawa, wynikającej z godności osoby ludzkiej.


Akademia de Virion wsparła Noc Muzeów

8 maj 2019 r. – Współorganizacja oraz patronat nad Europejską Nocą Muzeów w Pracowni Jagi Hupało – Art of Heritage.

Zaproszeni artyści zaprezentowali Art Nomad, w różnorodny sposób interpretując ideę nomadyzmu i podróży. W klimatycznych wnętrzach Pracowni Jaga Hupało Born To Create, mieszczącej się w kultowej Fabryce Koronek – jednej z najlepiej zachowanych postindustrialnych przestrzeni w Warszawie – odbyło się kilkanaście niepowtarzalnych wydarzeń artystycznych, w tym warsztaty oraz koncerty.


Akademia de Virion wsparła produkcję filmu „Czasami śnię, że latam”

Akademia de Virion i adw. Jolanta Turczynowicz – Kieryłło wsparła postprodukcję i premierę filmu Anety Popiel-Machnickiej ,, Czasami śnię że latam”. To poruszająca opowieść o przekraczaniu granic w dążeniu do spełnienia marzeń.

Bohaterką filmu jest młodą, wybitnie utalentowana tancerką, która od dziecka mieszka w bursie przy Szkole Baletowej. Z chwilą gdy zostaje najlepszą absolwentką roku, otwiera się przed nią droga międzynarodowej kariery.

Skromna i niezwykle pracowita Weronika wciąż dąży do perfekcji. Czas wolny od zajęć w teatrze spędza na nieustannej pracy nad swoim ciałem. Życie prywatne, ból jaki stale jej towarzyszy, samotność i zmęczenie – pozostają gdzieś w tle, bagatelizowane, aż do chwili poważnej kontuzji, której ulega dwa dni przed istotną dla jej kariery premierą w Operze Berlińskiej.

Zdjęcia do filmu były realizowane przez 6 lat. Główne miejsca akcji to Warszawska Szkoła Baletowa, Opera Narodowa w Warszawie, Szkoła Baletowa i Teatr Mały w Petersburgu, Akademia Tańca Carmen de Robles w Las Palmas oraz dwa teatry Opery Berlińskiej.

W finałowej scenie zarejestrowano fragmenty berlińskiej premiery baletu THE OPEN SQUARE, której autorem jest światowej sławy izraelski choreograf – Itzik Galili. Muzyka – Percossa.


Akademia de Virion i adw. Jolanta Turczynowicz- Kieryłło wsparli realizację Filmu ” Forever a pilot”To anglojęzyczna opowieść o jednym z najdłużej żyjących weteranów polskiego lotnictwa, Aleksandrze Herbście. Obraz prezentuje polską narrację historyczną obejmującą czasy przedwojenne, wybuch II wojny światowej, a także kluczowe jej momenty związane z polskim lotnictwem, jak m.in. nasz udział w D-Day, którego 75 rocznica była niedawno świętowana.


Film otrzymał nagrody i wyróżnienia , m.in.Festiwal NNW w Gdyni (nagroda dyrektora), Fly Film Festival (najlepszy film dokumentalny), Poza czasem/Beyond time w Kijowie (najlepszy scenariusz).
Prezentacje w: DOC Corner – Marche du Film w Cannes, Berlinale – European Film Market w Berlinie, klub RAF Piccadilly w Londynie oraz brytyjska Izba Gmin – Westminster.

Media o produkcji:

https://aviation24.pl/component/k2/item/6138-historia-polskiego-pilota-uczestnika-d-day-wchodzi-do-kin-w-usa 

https://naekranie.pl/aktualnosci/na-zawsze-pilot-premiera-dokumentu-o-pilocie-dywizjonu-303-w-los-angeles-1559740047?fbclid=IwAR0tGKdT7dnpGXW317AXxrOmNhv-IXfotYf7JVespgpUP0pM-GZpXRwUP9k 

https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/historia-polskiego-pilota-w-amerykanskich-kinach/51hfwp3?fbclid=IwAR28lkdYAoVWKIhWQ6Hgif2AtMlsXEPF3NEjFhFf1-S2pwWSpemZ3CCANyc


Akademia de Virion wraz z Kancelarią T. de Virion J. Turczynowicz-Kieryłło i Wspólnicy od wielu lat współpracuje i wspiera  Stowarzyszenie Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego – Międzynarodowe Centrum Muzyki – w szczególności edukację artystyczną w ramach  Projektu  MUZYKA NASZYCH CZASÓW.


Akademia de Virion objęła mecenatem wydarzenie  Art of Heritage w ramach „Nocy Muzeów”

Noc Muzeów jest największą i jednocześnie najlepiej rozpoznawalną imprezą kulturalną w Warszawie, która cieszy się ogromną popularnością od 2004 roku. Placówki biorące udział w wydarzeniu to miejsca związane m.in. ze sztuką, kulturą, historią i jako organizatorzy imprezy zapewniają ciekawą i bogatą rozrywkę, a także pokazują swoje często na co dzień zamknięte korytarze. Noc Muzeów jest wydarzeniem ogólnoeuropejskim, jednak w Polsce – inaczej niż w pozostałych krajach Europy – biorą w niej udział nie tylko placówki związane z kulturą. Niemniej to właśnie do muzeów ustawiają się największe kolejki. Popularyzacja zbiorów sztuki to zadanie ambitne i ważne. Noc Muzeów ma w sobie lekkość – przez wzgląd na swoją specyfikę odbywa się w pewnej szczególnej i niepowtarzalnej atmosferze.

Zaproszeni przez Akademię artyści zaprezentowali Art of Heritage, w różnorodny sposób interpretując termin kulturowego dziedzictwa. W klimatycznych wnętrzach Pracowni Jaga Hupało Born To Create, mieszczącej się w kultowej Fabryce Koronek – jednej z najlepiej zachowanych postindustrialnych przestrzeni w Warszawie – odbyło się kilkanaście niepowtarzalnych wydarzeń artystycznych.


Teatr Wielki – Opera Narodowa, 7 września 2019 roku.  Wsparcie organizowanego przez Związek Kawalerów Maltańskich w Polsce oraz Stowarzyszenie Pokolenia Pokoleniom charytatywnego „Warszawskiego Balu Debiutantów”

Bal Debiutantów jest organizowany przez Jolantę hrabinę Mycielską, należącą do Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Bal ma w Polsce chlubną tradycję. Spotykają się na nim przedstawiciele arystokratycznych rodzin o polskich korzeniach. Potomkowie Potockich, Radziwiłłów, Zamoyskich, a także politycy, naukowcy, ludzie kultury, znani aktorzy i reżyserzy, na co dzień rozsiani po całym świecie.

Historia bali debiutantów sięga drugiej połowy XIX wieku. Pierwsze bale na angielskim dworze królewskim były okazją do zaprezentowania córek brytyjskiej arystokracji potencjalnym kandydatom na mężów. Najbardziej znanym jest Wiedeński Bal Debiutantów. Następnie dołączyły Paryż, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, a od niedawna Moskwa i Kijów.

(kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć)

(kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć)

Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności
Forum dla Praworządności
Reforma sądownictwa.
Warszawa, 31.01.2020.

Udział adw. J. Turczynowicz Kieryłło w charakterze eksperta.

  

(kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć)

(kliknij w zdjęcie, aby przeczytać)

Uczestnicy forum:

(kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć)

Stenogram wystąpienia mecenas Jolanty Turczynowicz-Kieryłło, prezes fundacji Akademia de Virion

(kliknij w zdjęcie, aby przeczytać całe wystąpienie) 

Stanowisko Prezesów PAN i PAU na temat praworządności

(kliknij w zdjęcie, aby przeczytać całe stanowisko) 

 Debata o praworządności w PAN. „Wartościowe forum konsultacji społecznych” 

(kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć) 

 

(kliknij w zdjęcie, aby przeczytać)  

 


Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności
Forum dla Praworządności
Krajowa Rada Sądownictwa.
Warszawa, 6.03.2020.

Udział adw. J. Turczynowicz Kieryłło w charakterze eksperta.

fot. PAN 

Uczestnicy forum:

Stenogram wystąpienia mecenas Jolanty Turczynowicz-Kieryłło, prezes fundacji Akademia de Virion

 

(kliknij w zdjęcie, aby przeczytać całe wystąpienie)

 

Komunikat Prezesa PAN

(kliknij w zdjęcie, aby przeczytać)  

 


DOŚWIADCZENIE SĘDZIEGO A JAKOŚĆ ORZEKANIA W POLSCE I EUROPIE

28 listopada 2012 r. Akademia de Virion – Fundacja zorganizowała debatę nt. „Doświadczenie sędziego a jakość orzekania w Polsce i Europie” pod patronatem Wydawnictwa C.H. Beck i Dziennika Gazety Prawnej. Uczestnikami jej byli między innymi I Prezes Sądu Najwyższego dr Stanisław Dąbrowski, Wiceminister Sprawiedliwości prof. dr hab. Jacek Gołaczyński oraz Wiceminister Gospodarki Mariusz Haładyj. Debata była kontynuacją cyklu „Status sędziego w Polsce” zapoczątkowanego w maju br. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

  

STATUS SĘDZIEGO W POLSCE

Konferencja „Status sędziego w Polsce” otworzyła cykl spotkań zainicjowanych przez Akademię de Virion – Fundację o roli sędziego w Polsce. Została zorganizowana przy udziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17 maja 2012 r. Skupiła przedstawicieli m.in.: Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów Iustitia, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Biura Praw Obywatelskich. Patronat nad spotkaniem objął Dziennik Gazeta Prawna i Wydawnictwo C.H. Beck.  


Model dojścia do urzędu sędziego. Monografia naukowa

 Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich dniach wydała monografię pt. „Model dojścia do urzędu sędziego”, będącą zbiorem wystąpień wybitnych przedstawicieli środowisk prawniczych w Polsce. Książka jest pokłosiem konferencji naukowej dotyczącej modeli dojścia do urzędu sędziego w krajach Unii Europejskiej. Wśród wielu cennych uwag i sugestii jakie odnaleźć możemy w tej publikacji, znajduje się również wypowiedź Prezes Zarządu Akademii de Virion – Fundacji, adw. Jolanty Turczynowicz- Kieryłło, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na potrzebę ujednolicenia przepisów dotyczących modelu kariery sędziowskiej w systemie całego prawa Unii Europejskiej, tak aby doprowadzić do pełnej integracji w wymiarze sprawiedliwości. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z prezentowaną monografią.

Książka dostępna jest w wolnym dostępie na stronie internetowej
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 


 

  

 

DGP: Nie wolno akceptować teorii, że orzeczenie sądu może być niezgodne z zasadami konstytucji – mówi adw. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło – prezes fundacji Akademia de Virion

 

 

 

– w ramach projektu „Społeczeństwa Obywatelskiego” –
upowszechnienie wartości konstytucyjnych wśród młodzieży w Polsce
– Kampania Ogólnopolska –

Celem projektu jest kształtowanie u młodzieży postaw obywatelskich, patriotyzmu oraz właściwego rozumienia praw i wolności człowieka oraz ustrojowych podstaw państwa przez poznanie Konstytucji RP. Bez znajomości Konstytucji młody człowiek nigdy nie będzie w pełni świadomym obywatelem, nie będzie czuł odpowiedzialności za państwo, za swoje wybory życiowe, społeczne i polityczne. Tylko w sytuacji, w której młody człowiek wyrobi w sobie postawę obywatelską będzie miał szanse w pełni i świadomie uczestniczyć w życiu publicznym kraju. W obecnej sytuacji geopolitycznej zauważyć można ogromną potrzebę odbudowywania autorytetów społecznych, politycznych i moralnych, dlatego też tak istotne wydają się kwestie związane z edukacyjnym podejściem Państwa do wychowania młodych obywateli Rzeczypolspolitej Polskiej.

 

Konferencja „Konstytucja jako fundament państwa prawa” w 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP

Z inicjatywy Akademii de Virion – Fundacji dnia 2 kwietnia 2012 r., w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja pt. „Konstytucja jako fundament państwa prawa”. Wydarzenie to związane było z 15. rocznicą uchwalenia Konstytucji RP.

Konferencję otworzył Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. W konferencji udział wzięli m.in. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Roman Hauser oraz Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr Stanisław Dąbrowski. Akademię de Virion – Fundację reprezentowała Prezes Zarządu adw. Jolanta Turczynowicz – Kieryłło.

Konstytucja powinna być autorytetem zarówno dla władzy państwowej, jak i całego społeczeństwa” – mówił Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewiczotwierając konferencję w Senacie 2 kwietnia 2012 r. Marszałek przypomniał, że dokument ten do dziś zmieniany był tylko dwa razy, a to oznacza stabilność rozwiązań konstytucyjnych z 1997 r.

Minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łaszkiewicz odczytał skierowane do uczestników konferencji przesłanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podkreślające, że obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza dobrze zdała życiowy egzamin, jest nowoczesną konstytucją nowoczesnego państwa.

List z okazji senackiej uroczystości wystosował również były Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

W czasie spotkania głos zabrało wielu innych znakomitych gości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Rzepliński z mównicy senackiej przedstawił katalog zasad naczelnych w konstytucji i system źródeł prawa w kontekście praktyki. O systemie sądów i statusu sędziego w kontekście podstaw konstytucyjnych i praktyki mówił prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Roman Hauser. Natomiast pierwszy prezes Sądu Najwyższego dr Stanisław Dąbrowski wygłosił referat „Trybunał Stanu i Sąd Najwyższy. Podstawy konstytucyjne i praktyka”. Na temat funkcji Senatu mówił Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Piotr Zientarski, a kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Marek Chmaj postulował między innymi zmiany dotyczące statusu Trybunału Stanu oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Swoje wystąpienie miał także były Prezes Trybunału Konstytucyjnego (w latach 2008 – 2010) dr Bohdan Zdziennicki obecnie Dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej, który mówił o tożsamości konstytucyjnej państwa oraz funkcji Trybunału Konstytucyjnego jako strażnika konstytucji. W dyskusji kończącej konferencję brali udział również: prof. dr hab. Andrzej Bałaban z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Longin Pastusiak marszałek Senatu V kadencji oraz prof. dr hab. Ryszard Chruściak z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W imieniu Akademii de Virion – Fundacji, inicjatora i pomysłodawcy konferencji, głos zabrali Wiceprezesi Zarządu: prof. dr hab. Mariola Lemonnierkierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku Jerzy Sulimierski. oraz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Agnieszka Góra – Błaszczykowska kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

GRANICE INGERENCJI PAŃSTWA W GOSPODARKĘ

„Granice ingerencji państwa w gospodarkę w świetle Konstytucji” to temat pierwszej debaty z cyklu „Konstytucja a gospodarka” – współorganizowanej przez Akademię de Virion – Fundację i Ministerstwo Gospodarki – pod patronatem Ministra Gospodarki i Dziennika Gazety Prawnej. Cykl debat został opracowany w związku z obchodami 15 – lecia uchwalenia Konstytucji RP.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW I SAMORZĄDÓW ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA A KONSTYTUCJA

Akademia de Virion – Fundacja wraz z przedstawicielami: Narodowej Rady Ekologicznej oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowała 17 grudnia 2012 r. kolejną debatę naukową z cyklu „Konstytucja a gospodarka” nt. „Odpowiedzialność przedsiębiorców i samorządów za ochronę środowiska a Konstytucja„. Debata odbyła się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Dziennika Gazety Prawnej i miesięcznika Biznes & Ekologia.

 

Pełną wersją projektu dysponuje Zarząd Akademii

Projekt badawczy Akademii de Virion powstał w wyniku wieloletnich obserwacji i analiz założycieli Fundacji opartych na ich doświadczeniu oraz praktyce adwokackiej w tzw. głośnych procesach.

Projekt ma na celu zbadanie międzynarodowych gwarancji i mechanizmów ochrony osób publicznych postawionych przed sądem lub zatrzymanych w świetle kamer oraz opracowanie najlepszych rozwiązań dla wymiaru sprawiedliwości. Analiza problemów jakie powstają w takich sytuacjach zarówno po stronie oskarżycieli publicznych, obrońców, pełnomocników jak również sądów ma dać asumpt do prac legislacyjnych nad optymalnymi rozwiązaniami, ze szczególnym uwzględnieniem zasady domniemania niewinności.

Udział mediów i relacjonowanie takich procesów niejednokrotnie prowadzi do naruszenia prawa do życia prywatnego rodzin osób publicznych a także do zniszczenia całego dorobku zawodowego jeszcze przed zakończeniem procesu. Taki stan rzeczy nie służy interesowi publicznemu, stąd problematyka nacisku medialnego jest badana przez ekspertów Akademii także od strony psychologicznego i socjologicznego wpływu na proces orzekania w tego typu sprawach.


Pełną wersją projektu dysponuje Zarząd Akademii

Z przeprowadzonych przez Fundację analiz wynika, iż rozumiane sensu largo prawo penitencjarne jest jedną z najbardziej niedocenianych dziedzin prawa karnego. Tymczasem, to od stosowania przepisów prawa karnego wykonawczego zależy proces resocjalizacji, a sposób wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na postrzeganie przez społeczeństwo fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawnego.

Szacunek dla praw i wolności człowieka nie powinien zanikać za więzienną kratą. Również ciężkiej, codziennej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej winno towarzyszyć zrozumienie społeczne, którego emanacją powinno być zagwarantowanie im odpowiednich warunków pracy. Mając na względzie statutowe cele Fundacji jakimi są m.in. działania edukacyjne oraz działania mające na celu poprawę jakości prawa i wzrost Akademia przygotowała „Projekt Penitencjarny 2012 r.”.

Pełną wersją Projektu dysponuje Zarząd Akademii.