O NAS

Akademia de Virion – Fundacja

została powołana 12.04.2011 r. przez żonę Mecenasa Tadeusza de Virion, Jayanti de Virion oraz wspólników z Jego kancelarii.

Akademia de Virion to forum wymiany myśli i poglądów ekspertów prawa ze wszystkich jego dziedzin, której celem jest propagowanie wybitnej myśli prawniczej oraz troska o najwyższe standardy
w dziedzinie prawa stanowionego i stosowanego, poprzez umożliwienie członkom Akademii propagowania poglądów w mediach oraz na organizowanych konferencjach, sympozjach i debatach. Założeniem Akademii jest także stworzenie elitarnego miejsca spotkań dla członków Akademii oraz ich gości.

Członkami Akademii de Virion są wybitni eksperci prawa ze wszystkich
środowisk prawniczych, zarówno teoretycy prawa, jak i praktycy – sędziowie, adwokaci, radcy czy prokuratorzy.

Siedzibą Akademii jest Warszawa.