XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRAW CZŁOWIEKA „SANKCJE I SPRAWIEDLIWOŚĆ”

W dniach 21-22 maja 2015 r. w Auli Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka pt. „Sankcje i Sprawiedliwość”.

Patronatem Honorowym objął konferencję Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Celem owego przedsięwzięcia było pobudzenie debaty na temat związku jaki istnieje pomiędzy sankcjami, sprawiedliwością, polityką i regułami prawa. W odniesieniu do ogólnego kontekstu praw człowieka organizatorzy pragnęli wskazać odpowiedź na poszczególne pytania dotyczące między innymi: zbieżności pomiędzy prawami człowieka i sprawiedliwością, wskazaniem jak te zależności prezentowały się w przeszłości, a także zaprezentować związki istniejące pomiędzy sprawiedliwością a interesem prywatnym i dobrem wspólnym. W skład Komitetu Naukowego konferencji weszła Wiceprezes Zarządu Akademii de Virion – Fundacji dr hab. prof. UWM Mariola Lemonnier, która omawiała kwestie związane z prawem prywatnym.