Powstanie Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion

Dnia 17 sierpnia 2016 r. w siedzibie kancelarii notarialnej w Warszawie podpisano akt notarialny powołujący do życia Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion sp. z o.o.
Celem Ośrodka jest niesienie wszechstronnej pomocy prawnej poprzez przygotowywanie specjalistycznych opinii, analiz i raportów w oparciu o innowacyjne metody poznawcze zakładające połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą administracyjną i biznesową.

W ramach Ośrodka powstanie Zespół Ekspertów, który w oparciu o swoje doświadczenie będzie służył pomocą jego klientom w dochodzeniu swoich praw, a także który będzie prowadził cykl szkoleń dla adwokatów i radców prawnych z wybranych i wyspecjalizowanych dziedzin prawa.

Strona Ośrodka: Link