POSIEDZENIE ZESPOŁU PARLAMENTARNEGO „PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”

Tematem posiedzenia Zespołu Parlamentarnego "Przyjaźni Środowisku" zorganizowanego 20 lutego br. przy udziale Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie" i Akademii de Virion – Fundacji było „Wydobycie gazu łupkowego – wyzwania dla gospodarki wodnej". Dyskusja miała charakter komplementarny dzięki obecności szerokiego grona wybitnych teoretyków prawa, specjalistów i ekspertów związanych z branżą wydobywczą. Spotkaniu przewodniczył senator Michał Wojtczak szef Zespołu Parlamentarnego „Przyjaźni Środowisku".