"Pomiędzy prawem a kulturą. Nieznane wartości Bliskiego Wschodu". III edycja projektu "Mecenasi Sztuki – Patrons of Art"

Podczas tegorocznej edycji projektu "Mecenasi sztuki - Patrons of Art", który odbył się 18 listopada 2016 r., w budynku Biblioteki Centralnej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie, Zarząd Akademii zdecydował się na zaprezentowanie wartości prawnych i kulturowych krajów wywodzących się z tradycji arabskiej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent m.st. Warszawy - Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz; Ambasada Algierii w Polsce oraz Ambasada Tunezji w Polsce.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno przedstawiciele placówek dyplomatycznych m.in. I Radca Prawny Ambasady Algierii - Pan Cherif Khali; II Sekretarz Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Jej Ekscelencja Sawsan Al Alawi; były ambasador RP w Iraku - p. Adam Sęk; studenci z Arabii Saudyjskiej, a także przedstawiciele środowisk prawniczych oraz świata nauki i biznesu.

Prezes Zarządu Akademii, adw. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło wraz z Wiceprezes Akademii - prof. Mariolą Lemonnier, witając wszystkich zebranych zwróciły uwagę, że wybór tematu podyktowany został niepokojami społecznymi, których częstym odzwierciedleniem jest agresja i lęk przed kulturami, które łączy islam. Zarząd Akademii chcąc niejako zabrać głos w dyskusji dotyczącej szeroko rozumianej tolerancji, chce dać wyraźny znak, że wśród środowisk prawniczych nie ma i nie będzie przyzwolenia na nieuzasadnioną i podyktowaną stereotypami niechęć wobec społeczności wywodzących się z tradycji arabskiej.

Wydarzenie otworzyła grupa "Assaya", która poprzez swój niezwykły taniec przeniosła wszystkich gości do świata kultury arabskiej. Efekt spotęgowała prezentacja muzyki i obrazów prezentujących dziedzictwo tego nadzwyczaj bogatego kulturowo regionu świata.

W kolejnej części adw. J. Turczynowicz-Kieryłło przybliżyła postać p. Faizy Maghni - algierskiej malarki łączącej wpływy arabskie z europejskimi. Jej twórczość, jak sama to określiła w jednym z wywiadów, jest eklektyczną mieszanką cywilizacji europejskiej, arabskiej, perskiej oraz andaluzyjskiej, przez co jej dzieła są piękną mozaiką różnych dziedzictw i kultur.

Zaproszenie goście mogli także zapoznać się z poezją arabską, która przez wielu znawców tematu uważana jest za jedną z najpiękniejszych na świecie. Twórczość wybitnych poetów arabskich przybliżyła p. Arin Joanna Al Azab.

Kolejnym punktem wieczoru był wykład prof. Marzeny Toumi pt. "Księga życia - Księga prawa", w którym Prelegentka zwróciła uwagę, że Koran jest nie tylko księgą religijną, ale także księgą zawierająca całą ideologię życia, zarówno poszczególnych jednostek, jak i całych społeczności. Bazując na wersetach Koranu oraz sunn, prof. M. Toumi ukazała nieznane wartości prawne, jakie zawarte zostały w świętej Księdze islamu.

Po wykładzie, na scenie pojawiła się p. Anna Kostrzewska w recitalu przygotowanym specjalnie na tą okazję. Akompaniował jej p. Kamil Kucharczyk.

Znaczenie tańca w kulturze arabskiej zaprezentowała p. dr Agata Łuka, która nie poprzestając wyłącznie na suchym przekazie informacji, przygotowała pokaz tańca w wersji American Tribal Style.

Następnie, nawiązując do bogatej ornamentyki obrazów p. Faizy Maghni, która w swoich dziełach inspirowała się twórczością i życiem Yves Saint Laurent, miał miejsce pokaz mody przygotowany przez p Marzenę Efir, który odzwierciedlał kolory i bogactwo świata Orientu.

Na zakończenie ponownie wystąpiła grupa "Assaya", która w tańcu połączyła wpływy arabskie z temperamentem słowiańskim.

Dziękując wszystkim za przybycie adw. J. Turczynowicz-Kieryłło wraz z prof. M. Lemonnier zwróciły uwagę, że tego typu wydarzenia są doskonałą okazją do przełamywania barier społecznych i kulturowych oraz stanowią widoczny znak realizacji podstawowych zasad konstytucyjnych wszystkich państwa świata - równości wszystkich ludzi, wynikającej z godności osoby ludzkiej.