Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów

W dniach 19-20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów.

Przedsięwzięcie to w swoim założeniu miało na celu stworzenie platformy naukowej, służącej wymianie doświadczeń młodych kryminologów, a także integrację środowisk prawniczych i naukowych. W ramach Forum odbyła się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom związanym ze współczesną  przestępczością i patologiami społecznymi rozpatrywana z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych. Wśród zaproszonych prelegentów byli zarówno wybitni przedstawiciele świata nauki, jak również praktycy prawa, którzy w swoich wystąpieniach poruszali kwestie związane z tematyką konferencji. Ze względu na innowacyjność tego przedsięwzięcia wpisującą się w misję Akademii de Viron - Fundacji, Zarząd Akademii zdecydował się na objęcie Ogólnopolskiego Forum Kryminologów patronatem honorowym.

 Więcej informacji na stronie: http://www.ofmk.uwb.edu.pl/index.html