ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW I SAMORZĄDÓW ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA A KONSTYTUCJA

Akademia de Virion - Fundacja wraz z przedstawicielami: Narodowej Rady Ekologicznej oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowała 17 grudnia 2012 r. kolejną debatę naukową z cyklu „Konstytucja a gospodarka" nt. „Odpowiedzialność przedsiębiorców i samorządów za ochronę środowiska a Konstytucja". Debata odbyła się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Dziennika Gazety Prawnej i miesięcznika Biznes & Ekologia.