Model dojścia do urzędu sędziego. Monografia naukowa

Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich dniach wydała monografię pt. "Model dojścia do urzędu sędziego", będącą zbiorem wystąpień wybitnych przedstawicieli środowisk prawniczych w Polsce. Książka jest pokłosiem konferencji naukowej dotyczącej modeli dojścia do urzędu sędziego w krajach Unii Europejskiej. Wśród wielu cennych uwag i sugestii jakie odnaleźć możemy w tej publikacji, znajduje się również wypowiedź Prezes Zarządu Akademii de Virion - Fundacji, adw. Jolanty Turczynowicz- Kieryłło, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na potrzebę ujednolicenia przepisów dotyczących modelu kariery sędziowskiej w systemie całego prawa Unii Europejskiej, tak aby doprowadzić do pełnej integracji w wymiarze sprawiedliwości. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z prezentowaną monografią.

Książka dostępna jest w wolnym dostępie na stronie internetowej
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej