DOŚWIADCZENIE SĘDZIEGO A JAKOŚĆ ORZEKANIA W POLSCE I EUROPIE

28 listopada 2012 r. Akademia de Virion - Fundacja zorganizowała debatę nt. „Doświadczenie sędziego a jakość orzekania w Polsce i Europie" pod patronatem Wydawnictwa C.H. Beck i Dziennika Gazety Prawnej. Uczestnikami jej byli między innymi I Prezes Sądu Najwyższego dr Stanisław Dąbrowski, Wiceminister Sprawiedliwości prof. dr hab. Jacek Gołaczyński oraz Wiceminister Gospodarki Mariusz Haładyj. Debata była kontynuacją cyklu „Status sędziego w Polsce" zapoczątkowanego w maju br. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.