STATUS SĘDZIEGO W POLSCE

Konferencja „Status sędziego w Polsce" otworzyła cykl spotkań zainicjowanych przez Akademię de Virion - Fundację o roli sędziego w Polsce. Została zorganizowana przy udziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17 maja 2012 r. Skupiła przedstawicieli m.in.: Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów Iustitia, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Biura Praw Obywatelskich. Patronat nad spotkaniem objął Dziennik Gazeta Prawna i Wydawnictwo C.H. Beck.