Konferencja "Konstytucja jako fundament państwa prawa" w 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP

Z inicjatywy Akademii de Virion - Fundacji dnia 2 kwietnia 2012 r., w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja pt. "Konstytucja jako fundament państwa prawa". Wydarzenie to związane było z 15. rocznicą uchwalenia Konstytucji RP.

Konferencję otworzył Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. W konferencji udział wzięli m.in. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Roman Hauser oraz Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr Stanisław Dąbrowski. Akademię de Virion – Fundację reprezentowała Prezes Zarządu adw. Jolanta Turczynowicz – Kieryłło.

"Konstytucja powinna być autorytetem zarówno dla władzy państwowej, jak i całego społeczeństwa" – mówił Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz otwierając konferencję w Senacie 2 kwietnia 2012 r. Marszałek przypomniał, że dokument ten do dziś zmieniany był tylko dwa razy, a to oznacza stabilność rozwiązań konstytucyjnych z 1997 r.

Minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łaszkiewicz odczytał skierowane do uczestników konferencji przesłanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podkreślające, że obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza dobrze zdała życiowy egzamin, jest nowoczesną konstytucją nowoczesnego państwa.

List z okazji senackiej uroczystości wystosował również były Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

W czasie spotkania głos zabrało wielu innych znakomitych gości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Rzepliński z mównicy senackiej przedstawił katalog zasad naczelnych w konstytucji i system źródeł prawa w kontekście praktyki. O systemie sądów i statusu sędziego w kontekście podstaw konstytucyjnych i praktyki mówił prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Roman Hauser. Natomiast pierwszy prezes Sądu Najwyższego dr Stanisław Dąbrowski wygłosił referat „Trybunał Stanu i Sąd Najwyższy. Podstawy konstytucyjne i praktyka”. Na temat funkcji Senatu mówił Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Piotr Zientarski, a kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Marek Chmaj postulował między innymi zmiany dotyczące statusu Trybunału Stanu oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Swoje wystąpienie miał także były Prezes Trybunału Konstytucyjnego (w latach 2008 – 2010) dr Bohdan Zdziennicki obecnie Dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej, który mówił o tożsamości konstytucyjnej państwa oraz funkcji Trybunału Konstytucyjnego jako strażnika konstytucji. W dyskusji kończącej konferencję brali udział również: prof. dr hab. Andrzej Bałaban z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Longin Pastusiak marszałek Senatu V kadencji oraz prof. dr hab. Ryszard Chruściak z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W imieniu Akademii de Virion – Fundacji, inicjatora i pomysłodawcy konferencji, głos zabrali Wiceprezesi Zarządu: prof. dr hab. Mariola Lemonnier kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku Jerzy Sulimierski. oraz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Agnieszka Góra - Błaszczykowska kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.