ROZLICZENIE PODATKU VAT W SYSTEMIE KASOWYM I MEMORIAŁOWYM ...

Akademia de Virion - Fundacja była organizatorem interdyscyplinarnej debaty dotyczącej ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z udziałem Wicepremiera Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Wybitni teoretycy i praktycy prawa przygotowali rozwiązania wychodzące naprzeciw społecznemu problemowi zatorów płatniczych i w konsekwencji dali merytoryczne argumenty do ingerencji w ww. akt prawny.
- Możecie tę debatę poczytywać sobie za sukces, sukces Akademii. – powiedział po spotkaniu premier Waldemar Pawlak, inicjator i propagator wprowadzenia zmian do ustawy o VAT.