Pałac Prezydencki. III seminarium eksperckie "System pomocy prawnej" z udziałem adw. Jolanty Turczynowicz-Kieryłło

22 października 2012 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się III seminarium eksperckie poświęcone regulacjom gwarantującym dostęp do przedsądowej pomocy prawnej "System pomocy prawnej", w którym udział wzięła adwokat Jolanta Turczynowicz-Kieryłło - prezes fundacji.

Celem dyskusji było, po pierwsze, zaprezentowanie kliku przykładowych systemów, które działają w Europie i są dobrze oceniane tak przez beneficjentów, jak i niezależne badania, i – po drugie – analiza konkretnych instytucji funkcjonujących w tych systemach i możliwych do wdrożenia w polskich realiach prawno-ustrojowych.

Więcej informacji:
https://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/fdp/sprawne-i-sluzebne-panstwo/aktualnosci/art,23,iii-seminarium-eksperckie-system-pomocy-prawnej.html

fot. prezydent.pl