Pałac Prezydencki. II seminarium eksperckie ,,Sprawne i służebne państwo” z udziałem adw. Jolanty Turczynowicz-Kieryłło

Adwokat Jolanta Turczynowicz-Kieryłło wzięła udział w II seminarium eksperckim Forum Debaty Publicznej ,,Sprawne i służebne państwo” poświęcone dostępowi do informacji i pomocy prawnej.

Seminarium odbyło się 18 września 2012 roku w Pałacu Prezydenckim.

Więcej informacji:
https://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/fdp/sprawne-i-sluzebne-panstwo/aktualnosci/art,20,ii-seminarium-eksperckie-system-pomocy-prawnej.html

fot. prezydent.pl