Aktualne wydarzenia

torun

Edukacja o prawach człowieka z perspektywy oświatowej, akademickiej i kształcenia zawodowego 19 kwietnia 2013

Katedra Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Akademia De Virion – Fundacja organizują 19 kwietnia 2013 r. konferencję pt. "Edukacja o prawach człowieka z perspektywy oświatowej, akademickiej i kształcenia zawodowego". Będzie to konferencja jubileuszowa z okazji dwudziestolecia Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka.
Konferencja odbędzie się w godz. 11.00 - 18.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Gagarina 13 w Toruniu.

Czytaj więcej...

6

Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego
„Przyjaźni Środowisku”
20 lutego 2013

Tematem posiedzenia Zespołu Parlamentarnego "Przyjaźni Środowisku" zorganizowanego 20 lutego br. przy udziale Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie" i Akademii de Virion – Fundacji było „Wydobycie gazu łupkowego – wyzwania dla gospodarki wodnej". Dyskusja miała charakter komplementarny dzięki obecności szerokiego grona wybitnych teoretyków prawa, specjalistów i ekspertów związanych z branżą wydobywczą. Spotkaniu przewodniczył senator Michał Wojtczak szef Zespołu Parlamentarnego „Przyjaźni Środowisku".

Czytaj więcej...

DSC 0274www

Odpowiedzialność przedsiębiorców
i samorządów za ochronę
środowiska a Konstytucja
17 grudnia 2012

Akademia de Virion - Fundacja wraz z przedstawicielami: Narodowej Rady Ekologicznej oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowała 17 grudnia 2012 r. kolejną debatę naukową z cyklu „Konstytucja a gospodarka" nt. „Odpowiedzialność przedsiębiorców i samorządów za ochronę środowiska a Konstytucja". Debata odbyła się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Dziennika Gazety Prawnej i miesięcznika Biznes & Ekologia.

Czytaj więcej...

1

Doświadczenie sędziego a jakość
orzekania w Polsce i Europie
28 listopada 2012

28 listopada 2012 r. Akademia de Virion - Fundacja zorganizowała debatę nt. „Doświadczenie sędziego a jakość orzekania w Polsce i Europie" pod patronatem Wydawnictwa C.H. Beck i Dziennika Gazety Prawnej. Uczestnikami jej byli między innymi I Prezes Sądu Najwyższego dr Stanisław Dąbrowski, Wiceminister Sprawiedliwości prof. dr hab. Jacek Gołaczyński oraz Wiceminister Gospodarki Mariusz Haładyj. Debata była kontynuacją cyklu „Status sędziego w Polsce" zapoczątkowanego w maju br. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Czytaj więcej...

2

Rozliczenie podatku VAT
w systemie kasowym
i memoriałowym ...
4 czerwca 2012

Akademia de Virion - Fundacja była organizatorem interdyscyplinarnej debaty dotyczącej ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z udziałem Wicepremiera Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Wybitni teoretycy i praktycy prawa przygotowali rozwiązania wychodzące naprzeciw społecznemu problemowi zatorów płatniczych i w konsekwencji dali merytoryczne argumenty do ingerencji w ww. akt prawny.
- Możecie tę debatę poczytywać sobie za sukces, sukces Akademii. – powiedział po spotkaniu premier Waldemar Pawlak, inicjator i propagator wprowadzenia zmian do ustawy o VAT.

Czytaj więcej...

3

Status sędziego w Polsce
17 maja 2012

Konferencja „Status sędziego w Polsce" otworzyła cykl spotkań zainicjowanych przez Akademię de Virion - Fundację o roli sędziego w Polsce. Została zorganizowana przy udziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17 maja 2012 r. Skupiła przedstawicieli m.in.: Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów Iustitia, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Biura Praw Obywatelskich. Patronat nad spotkaniem objął Dziennik Gazeta Prawna i Wydawnictwo C.H. Beck.

Czytaj więcej...

4

Granice ingerencji państwa w gospodarkę
11 maja 2012

„Granice ingerencji państwa w gospodarkę w świetle Konstytucji" to temat pierwszej debaty z cyklu „Konstytucja a gospodarka" – współorganizowanej przez Akademię de Virion – Fundację i Ministerstwo Gospodarki - pod patronatem Ministra Gospodarki i Dziennika Gazety Prawnej. Cykl debat został opracowany w związku z obchodami 15 - lecia uchwalenia Konstytucji RP.

Czytaj więcej...